โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

ซึมเศร้า อธิบายเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าเกิดจากการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆ

ซึมเศร้า เกิด แก่ เจ็บ ตาย รักพรากจากกัน แค้นเคือง เกลี … Read more