โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

เลทเนอร์ ขั้นตอนในการเรียนรู้ อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

เลทเนอร์ สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ต้องเผชิญกับผู้คนปร … Read more