โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

อุณหภูมิสูง การตรวจพบความผิดปกติควรทำอย่างไรถ้าหากสุนัขมีไข้

อุณหภูมิสูง เป็นเรื่องปกติในทั้งมนุษย์และสัตว์ นี่เป็นอ … Read more