โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

โรคอีสุกอีใส ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค และข้อควรระวังในการป้องกัน

โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส เป็นโรคที่พบได้บ่อย แต่ผู้คนก็ยังมีความเข้ … Read more