โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

อาการไอ วิธีธรรมชาติที่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์ในการต่อสู้กับอาการไอ

อาการไอ เนื่องจากการไอช่วยให้ร่างกายกำจัดสิ่งที่ระคายเค … Read more