โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

สาหร่ายทะเล ประโยชน์ 9 ประการของสาหร่ายทะเลอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

สาหร่ายทะเล เป็นที่รวบรวมและกินโดยผู้คนในพื้นที่ทางทะเล … Read more