โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

เนื้องอกในมดลูก กับอาหารที่ผู้หญิงควรที่จะหลีกเลี่ยง

เนื้องอกในมดลูก อาหารชนิดใดที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทาน … Read more