โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

องุ่น อาการทั่วไปของพิษจากองุ่นผลขององุ่นต่อร่างกายของสุนัขอธิบายได้ดังนี้

องุ่น ในพื้นที่สวนหลายแห่ง ชาวเมืองในฤดูร้อนเชี่ยวชาญกา … Read more