โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

ผมแห้ง มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผมแห้งเสียและวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้

ผมแห้ง ปัญหาผมแห้งแตกปลายเป็นปัญหาที่เกือบทุกคนที่มีผมย … Read more