โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

ปัสสาวะ สีแดงหลังทำเคมีบำบัดเป็นเรื่องปกติหรือไม่

ปัสสาวะ สีแดงสาเหตุที่ปัสสาวะอาจเป็นสีแดงหลังทำเคมีบำบั … Read more