โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

ปวดไมเกรน วิธีการรักษาและป้องกันอาการไมเกรนในตา มีดังนี้

ปวดไมเกรน

ปวดไมเกรน หากคุณมีอาการไมเกรนในตา ผู้ป่วยอาจมองเห็นลดลง … Read more