โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

น้ำตาลในเลือด กับพฤติกรรมการกินแย่ๆที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

น้ำตาลในเลือด โรคเบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหา หากไม่เปลี่ … Read more