โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

ต่อมไทรอยด์ อธิบายการคลำของต่อมไทรอยด์หนึ่งกลีบด้วยมือทั้ง 2 ข้าง

ต่อมไทรอยด์ แพทย์อยู่ข้างหน้าผู้ป่วย ในการคลำกลีบด้านขว … Read more