โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

การมองเห็น บรรทัดฐานการวินิจฉัยและความผิดปกติของการมองเห็น

การมองเห็น อัตราต่อรองปกติ ความสามารถของตาในการมองเห็นแ … Read more