โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

อาหารการกิน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารสีเขียวและการเลือกน้ำดื่ม

อาหารการกิน อาหารสีเขียวเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่กำหนด โดยมาตรฐานอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องปราศจากมลภาวะ และปลอดภัยจากแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบ การเชื่อมโยงการผลิตและการแปรรูป การบรรจุ การจัดเก็บและการขนส่ง และต้องดำเนินการและรับรอง อย่างเคร่งครัดตามระบบมาตรฐานอาหารที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ประเทศได้พัฒนาอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งนั่นก็คือผลไม้และผัก น้ำมันและไขมันที่บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากนม อาหารสีเขียวแบ่งออกเป็นเกรด A และเกรด AA ในกระบวนการผลิตอาหารเกรด A อนุญาตให้ใช้วัสดุการผลิตที่สังเคราะห์ทางเคมีได้อย่างจำกัด และเทคโนโลยีชีวภาพและวิธีการทางกายภาพ สามารถนำมาใช้อย่างแข็งขัน ยาฆ่าแมลงที่สังเคราะห์ทางเคมี ปุ๋ย วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ และสารเคมีอันตราย

อาหารการกิน

ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเกรด AA เป็นวิธีการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ แต่ผ่านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูก ปุ๋ยพืชสด การหมุนเวียนพืช วิธีทางชีวภาพหรือทางกายภาพ และเทคโนโลยีอื่นๆในการใส่ปุ๋ยในดิน ควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช และปกป้องหรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหารเกรด AA หรือที่เรียกว่าอาหารออร์แกนิก เป็นที่ต้อนรับของผู้บริโภค เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง

คุณภาพดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม อาหารสีเขียวเกรด AA คิดเป็นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ อาหารออร์แกนิก อาหารสีเขียว และอาหารปลอดมลภาวะ อาหารออร์แกนิกเป็นที่ต้องการมากที่สุดใน 3 ข้อแตกต่างระหว่างอาหารออร์แกนิกับอาหารอีก 2 ชนิดคือ ห้ามมิให้ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ฮอร์โมนโดยเด็ดขาด

ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี พันธุวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูป แปลง 3 ปี รับรองโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ และสถาบันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลในขณะที่อาหารสีเขียว ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาอาหารสีเขียวแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและการจัดการอาหารปลอดมลภาวะ โดยกระทรวงเกษตรให้กรมการปกครองการเกษตรจังหวัด ดำเนินการรับรองคุณภาพแหล่งกำเนิดสินค้า

กรดไขมันทรานส์มีอันตรายอย่างไร กรดไขมันทรานส์ TFA หรือที่เรียกว่าไขมันทรานส์นั้นรู้จักกันในชื่อ ไทม์บอมบ์บนโต๊ะ และแหล่งที่มาหลักคือน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนบางส่วน น้ำมันเติมไฮโดรเจนบางส่วนมีข้อดีคือทนต่ออุณหภูมิสูง ไม่เสื่อมสภาพง่าย และเก็บรักษาได้นาน มักใช้ในเค้ก บิสกิต พิซซ่าแช่แข็งเร็ว เฟรนช์ฟรายส์ ป๊อปคอร์นและอาหารอื่นๆ กฎระเบียบขององค์การอนามัยโลก และหน่วยงานระดับประเทศ

ซึ่งเกี่ยวกับไขมันรานส์ ก็ขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วย ตัวอย่างเช่น องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าแคลอรีรายวัน จากไขมันรานส์ไม่ควรเกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ของแคลอรีอาหารทั้งหมด ประมาณ 2 กรัมโดยประมาณ ได้นำเป้าหมายนี้ไปใช้ในการประเมิน ขณะที่ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษและฝรั่งเศสใช้ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นมาตรฐานที่แนะนำ ควรชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ มาตรฐานความปลอดภัยแต่เป็นแนวทาง

ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามากกว่า จำนวนนี้จะเป็นอันตราย และน้อยกว่าจำนวนนี้ปลอดภัย แต่ที่ต่ำกว่าจำนวนนี้ปลอดภัย จำนวนนี้นำมาซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายที่เราติดตามควรต่ำที่สุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามการใช้ไขมันทรานส์เทียม ใน อาหารการกิน โดยสมบูรณ์ภายใน 3 ปี เพื่อช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจ

กรดไขมันทรานส์ถูกผลิตขึ้นในน้ำมันเติมไฮโดรเจน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผิดปกติ ที่ไม่พบในร่างกายมนุษย์ อัตราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของกรดไขมันทรานส์นั้นน้อยมาก และส่วนใหญ่จะพบในผลิตภัณฑ์จากนม และเนื้อวัว งานวิจัยหลายชิ้น แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มการบริโภคกรดไขมันทรานส์ สามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ และลดระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูงได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

รวมถึงหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญ ในอาหารประจำวันของเรา อาหารตะวันตก ฟาสต์ฟู้ด มันฝรั่งทอด ขนมอบ และอาหารแปรรูปเชิงพาณิชย์อื่นๆ มีกรดไขมันทรานส์อยู่จำนวนหนึ่ง การรับประทานอาหารดังกล่าวบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดมะเร็ง เลือกน้ำดื่มอย่างไร ปัจจุบันมีน้ำดื่มให้บริการหลายประเภท เราจะเลือกอย่างไร นอกจากความขุ่น การใช้ออกซิเจนทางเคมี ปริมาณแบคทีเรีย และตัวบ่งชี้ของสารอันตรายบางชนิด

ตัวอย่างเช่นคลอรีน ตะกั่ว แคดเมียมในน้ำประปา มีข้อบังคับระดับประเทศ ปริมาณแร่ธาตุแตกต่างกันไปตามแหล่งน้ำต่างๆในสถานที่ต่างๆ น้ำบริสุทธิ์คือน้ำที่ได้รับการบำบัด โดยวิธีเยื่อกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานแห่งชาติ GB17323 1998 สำหรับน้ำดื่มบริสุทธิ์น้ำแร่ การบำบัดน้ำแร่เป็นส่วนใหญ่ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่แขวนลอย และอินทรียวัตถุฆ่าเชื้อ

น้ำพุภูเขาน้ำถูกนำมาจากใต้ดินประมาณ 100 เมตร โดยมีมลพิษน้อยกว่า ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาสารอาหารในน้ำ แต่ยังขจัดสิ่งสกปรก เช่น แบคทีเรียและอินทรียวัตถุ น้ำกลั่น น้ำจะถูกทำให้ระเหยด้วยอุปกรณ์กลั่นพิเศษ จากนั้นกลั่นและทำให้เป็นของเหลว เพื่อรวบรวมน้ำดื่มที่ได้รับ น้ำเพื่อสุขภาพ เป็นสูตรทางวิทยาศาสตร์โดยการเพิ่มรสมิ้นต์ธรรมชาติ ดอกเบญจมาศและชาเข้มข้นบนพื้นฐานของน้ำบริสุทธิ์

อ่านต่อได้ที่>>>การแต่งงาน เพื่อความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืน