โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
building4
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
building5
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
building6
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
building7
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
building8
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539