โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

​วันสถาปนา​โรงเรียน​บ้าน​ปลาย​คลอง​เพรง

วันสถาปนา กิจกรรม​วันสถาปนา​โรงเรียน​บ้าน​ปลาย​คลอง​เพรง​ 18​ ธันวาคม​ 2562 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง  ตั้งอยู่ที่ ๑๙๑/๑  ถนนพรุบอน – ห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลไสหร้า

อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    เขต  ๒    โทรศัพท์   ๐๘๑ – ๐๗๗๑๖๖๓

วันสถาปนา