โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

ประเมินผล​การพัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา

ประเมิน วันที่​ 9​ ธันวาคม​ 2562​ ดร.ปิยกมล​ พูนเสน​ นิเทศติดตาม​และประเมินผล​การพัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ เพื่อ​ยกระดับ​ผลสัมฤทธิ์​ทาง​การเรียน​ของโรงเรีย​นบ้านปลาย​คลอง​เพรงประเมิน