โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

บุคคลากร

บุคคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง บุคลากรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ที่ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน หรืออนาตคของประเทศ

บุคคลากร