โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปลายคลองเพรง ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098 6898893

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 3 ขวบ 1 2 3 1
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวมชั้นอนุบาล 7 9 16 3
ป.1 5 1 6 1
ป.2 7 8 15 1
ป.3 6 2 8 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 8 6 14 1
ป.6 9 3 12 1
รวมชั้นประถมศึกษา 42 26 68 6
รวมทั้งหมด 49 35 84 9